Erven, schenken en nalaten

Vermogensoverdracht


6-augustus-2018

Erfenissen worden groter

Erfenissen worden groter
DEN HAAG – Na enkele jaren van krimp stijgt het aantal nagelaten vermogens, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om € 15,5 miljard op jaarbasis.

Door Bert Koopman

De jongste cijfers van het CBS betreffen 2015. In dat jaar lieten ruim 146.000 overledenen in Nederland € 680 miljoen meer na dan in het voorgaande jaar. Daarmee is het nagelaten vermogen na enkele jaren van krimp omgeslagen in groei.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft inmiddels een testament. De komende jaren voltrekt zich de grootste vermogensoverdracht in de geschiedenis van Nederland, zo verwacht het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Bezittingen en schulden
Uit de CBS-cijfers blijkt dat de nagelaten € 15,5 miljard het saldo is van bezittingen (€ 18,7 miljard) minus schulden (€ 3,2 miljard). De waarde van de nagelaten woning minus de hypotheekschuld vormt met € 5,9 miljard de grootste post in de vermogensoverdracht.

In 2007 waren de nalatenschappen nog € 13,1 miljard waard om in 2011 te stijgen tot € 16 miljard euro. Daarna volgden enkele jaren van krimp als de volg van een neergaande conjunctuur, maar in 2015 zette de stijgende lijn weer in.

Bank- en spaartegoeden
In vergelijking met 2007 is het saldo van bank- en spaartegoeden een belangrijker onderdeel van het nagelaten vermogen. Het aandeel van deze post ging van 30% in 2007 naar 34% in 2015. Daarmee was een bedrag gemoeid van € 5,3 miljard.

Opmerkelijk is dat het saldo van overige bezittingen en schulden – overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, roerende zaken minus (hypotheek)schulden – een kleiner onderdeel is gaan vormen van het totale nagelaten vermogen.

Oudere erflaters
Zoals was te verwachten lieten oudere erflaters – de groep van 65 tot 75 jaar – het meeste vermogen na. In doorsnee ging het om een bedrag van € 33.000. Bij de bevolkingsgroep van 75 tot 85 jaar was dit gemiddeld € 28.000 en bij 95 plus € 20.600.

Het blijkt dat de piek geleidelijk verschuift. In 2007 lag de piek in doorsnee vermogen nog bij de groep 55 tot 65 jarigen. Dit heeft te maken met het verschil tussen vóór- en naoorlogse generaties. De eerste groep bouwde minder vermogen op.

Schenking eigen woning
Volgens Netwerk Notarissen, een koepel van 154 Nederlandse kantoren, neemt de populariteit van schenkingen bestemd voor een eigen woning voor de volgende generatie toe. Het betreft een belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 te besteden aan een huis.

Netwerk Notarissen meldt dat de ontvanger van de ‘eigenwoningschenking’ geen familielid hoeft te zijn. Er gelden echter wel eisen voor de besteding van het gelden de leeftijd van de ontvanger van deze belastingvrije schenking.

Achterstand Belastingdienst
Degenen die wel erf- en schenkbelasting moeten betalen kampen met vertraging bij de fiscus wegens automatiseringsproblemen. De PvdA-fractie van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën om opheldering gevraagd.

De CDA-fractie wil van de staatssecretaris weten of notarissen en estate planners betrokken waren bij de ontwikkeling van de nieuwe software. De D66-fractie wil weten of erfgenamen kunnen beschikken over vermogens waarover nog geen belasting is betaald.

Achtergrond:

De Vrije Universiteit doet onderzoek naar filantropie door huishoudens, nalatenschappen, geldwervende fondsen, vermogens fondsen bedrijven en loterijen. In Nederland bedraagt de waarde van filantropie een kleine € 6 miljard op jaarbasis wat neerkomt op 0,8% van het bruto binnenlands product. In Europa is dat naar schatting € 87,5 miljard en in de Verenigde Staten $ 410 miljard. Volgens hoogleraar filantropie René Bekkers is er in Nederland sprake van een onderlinge verbondenheid tussen religie en geefgedrag. Dit betekent dat degene die religieus is over het algemeen bereid is om meer te geven. Door secularisering is de bereidheid tot geven in de afgelopen decennia echter afgenomen.< Terug naar voorselectie
Sdu Uitgever