Goede doelen

VOORLICHTING


18-september-2017

'PUBLIEK BETER INFORMEREN'

'PUBLIEK BETER INFORMEREN'
Een breder publiek via één kanaal informeren over wetenschappelijk onderzoek naar filantropie. Dat is een van de doelstellingen van de onlangs gestarte Netherlands Academy of Philanthropy.

Door Bert Koopman

DEN HAAG – Aansluiting zoeken met de praktijk van fondsen en filantropen, optreden als nationaal en internationaal kenniscentrum voor filantropisch onderzoek: ambitie kun je de nieuwe Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) niet ontzeggen.

De lancering van dit nieuwe initiatief ging gepaard met de ondertekening ven een charter door een brede groep academici. Zij tekenden voor meer contact en afstemming tussen wetenschap, fondsen, bedrijven en overheid.

In de filantropische sector valt nog genoeg te verbeteren. Bestuurders van (vermogens)fondsen willen nog wel eens met hun rug naar de samenleving staan en zich verschuilen achter hun statuten. De vraag is of dit nog van deze tijd is.

Inzichten uitwisselen
De nieuwe academy wil hoogleraren filantropie aanzetten tot het intensiever uitwisselen van ideeën, kennis en inzichten. Een andere doelstelling is nieuwe aandachtsgebieden verkennen en projecten etaleren. En het beter vertalen van onderzoek naar de praktijk en vice versa.

De NAP heeft een open karakter en is toegankelijk voor lidmaatschap van professionals in de filantropie die willen bijdragen aan haar missie: samenwerking die moet leiden tot meer ken-nisdeling en zichtbaarheid van de sector.

Wetenschapper die zich aansloten komen van de Erasmus Universiteit, het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy, Maatricht University, Nyenrode Business Uniersiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit en de Hogeschool Windesheim.

Filantropie in de Gouden Eeuw
Pamela Wiepking (Erasmus Universiteit) en Marco van Leeuwen (Universiteit Utrecht) schetsten een uitgebreid beeld van filantropie in Nederland ten tijde van de Gouden Eeuw – een periode van ongekende bloei.

Wiepking: ‘Opvallend was dat vooral de burgerij destijds een grote geefbereidheid toonde, de adel en regenten bleven daar bij achter. Ook religie en het al dan niet hebben van kinderen of een echtgenoot waren van invloed op de geefbereidheid.’

Van Leeuwen: ‘Opmerkelijk zijn de omstandigheden die toen de bloei mogelijk maakten, ze zijn vandaag de dag nog steeds aanwezig. Een nieuwe bloei van de filantropie is in deze tijd dus goed mogelijk.’ Nederland is nog altijd een handelsnatie met een open economie.

Hoewel het gevaarlijk is om clichés over de Gouden Eeuw als uitgangspunt te nemen en ofschoon het niet zonder risico is om een afstand van een paar eeuwen met zevenmijlslaarzen te overbruggen, zijn de overeenkomsten tussen verleden en heden opmerkelijk.

Er was een sterk besef om de eigen gemeenschap te versterken. Testamenten werden gerespecteerd waardoor er vertrouwen was om te geven. Ook was er het bewustzijn dat wanneer men niet gaf de armen toch wel zouden komen nemen wat hen werd onthouden.

De NAP komt voort uit een initiatief van de Maatschappelijke Alliantie, ‘een particuliere stichting die fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar brengt en de gezamenlijke impact van maatschappelijke initiatieven wil vergroten’.

Meer informatie: www.n-a-p.org
< Terug naar voorselectie
Sdu Uitgever