Erven, schenken en nalaten

Impact bedrijfsleven


14-augustus-2018

Ondernemingen vrijgeviger

Ondernemingen vrijgeviger
AMSTERDAM – Bedrijven toonden vorig jaar belangrijk meer maatschappelijke betrokkenheid bij grotere goede doelen. Hun bijdrage steeg met ruim 16%.

Door Bert Koopman

Dit blijkt uit onderzoek van Goede Doelen Nederland. Volgens de brancheorganisatie (160 leden) zagen 28 grotere goede doelen de steun vanuit het bedrijfsleven toenemen van ruim € 35 miljoen in 2016 tot meer dan € 41 miljoen in 2017. Het betreft goede doelen als Het Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen en KWF Kankerbestrijding.

Directeur Gosse Bosma van Goede Doelen Nederland rept van ‘een forse stijging’. De betrokkenheid van bedrijven laat zich volgens hem zeker niet alleen als financiële bijdrage zien. ‘We zien meer en meer dat bedrijven afspraken maken over inhoudelijke samenwerking direct gericht op de aanpak van een specifiek maatschappelijk probleem.’

Maatschappelijke doelen
In het onderzoek naar de 28 grotere goede doelen is gekeken naar de ontwikkelingen in bestedingen en steun vanuit de samenleving. Conclusie: grotere goede doelen besteedden in 2017 bijna 10% (€ 166 miljoen) meer aan maatschappelijke doelen dan in 2016. Het gaat om een totale doelbesteding van € 1,9 miljard – 91% van de totale bestedingen.

De totale inkomsten van de betrokken goede doelen bedroegen in 2017 ruim € 2 miljard, een toename met 7,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Inkomsten uit giften en donaties stegen met 6,6%. Deze stijging toont volgens brancheorganisatie Goede Doelen Nederland dat de maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen groot blijft.

Sectoronderzoek
Goede Doelen Nederland loopt met deze cijfers vooruit op haar jaarlijkse sectoronderzoek ‘Feiten en Cijfers’. Nu al zijn de inkomsten en bestedingen onderzocht van 28 grotere goede doelen (met inkomsten meer dan € 20 miljoen). Bron is de toezichthouder, het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF test ruim 500 goede doelen op kwaliteitseisen.

In september verschijnt Feiten en Cijfers 2018. Dit sectoronderzoek schetst een beeld van de totale inkomsten en de doelbestedingen van goede doelen. Ook de directiesalarissen van de leden worden online gepubliceerd. De goede doelen organisaties leggen daarmee verantwoording af aan de miljoenen mensen die zich verbinden aan de organisaties.

Ten slotte een financieel detail: goede doelen organisaties hebben over het boekjaar 2017 de herziene Richtlijn voor de jaarverslaglegging (Rj650) toegepast. Conform deze richtlijn worden inkomsten voortaan ingedeeld naar herkomst. Het onderzoek Feiten en Cijfers wordt uitgevoerd door het CBF en Mazars Accountants.

Achtergrond:

Het bedrijfsleven mag zich dan meer inspannen voor goede doelen, uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam blijkt dat de vrijgevigheid als percentage van het bruto binnenlands product in de afgelopen twintig jaar met circa 20% is afgenomen. Dit wordt voor een deel verklaard door veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking.

Veranderingen
Ontkerkelijking is een belangrijke trend gevolgd door culturele veranderingen. Nederlanders zijn het minder eens met beweringen over maatschappelijke verantwoordelijkheid, meeleven met anderen die het minder hebben, en vertrouwen in medeburgers en goede doelen-organisaties. Ook deze trends verklaren deels van de afname van de vrijgevigheid.

Volgens onderzoek van de VU werd in 2015 in totaal ruim € 5,7 mrd aan goede doelen gegeven. Dit is de optelsom van giften van huishoudens (46%), uit nalatenschappen (5%), van fondsen (5%), bedrijven (35%) en uit de opbrengsten van kansspelen (9%). Het meeste geld gaat naar Kerk en levensbeschouwing, internationale hulp en gezondheid.
< Terug naar voorselectie
Sdu Uitgever