Slim erven en schenken, dat loont

Tarieven erf- en schenkbelasting 2014

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€ 0 - € 117.214 10% 18% 30%
€ 117.214 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen van erfbelasting

Partners € 627.367
Kinderen en kleinkinderen € 19.868
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 59.601
Ouders € 47.053
Overige verkrijgers € 2.092

Vrijstelling schenkbelasting

Kinderen € 5.229
Kinderen 18-40 jaar eenmalig € 25.096
Kinderen 18-40 jaar eenmalig
(bij gebruik voor eigen woning of studie)
€ 52.281
Overige verkrijgers € 2.092

Er is een overgangsregeling. Als vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt is van de eenmalige verhoogde vrijstelling, mag het aanvullende bedrag voor de eigen woning nog vrijgesteld worden geschonken. De extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als niet een bedrag maar een woning wordt geschonken.

Tijdelijk verruimde vrijstelling voor de eigen woning
Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd:
• De hoogte van de vrijstelling wordt verruimd tot € 100.000.
• De schenking mag ook worden verkregen van een familielid of van een derde.
• De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.
• De schenking mag ook gebruikt worden voor de aflossing van een restschuld.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.045.611 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.045.611 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.
Sdu Uitgever