Goede doelen uitgelicht

Dierenlot

Dierenlot
DierenLot biedt hulp aan kleine en middelgrote dierenhulporganisaties. Met steun...


Contact
Dam 20-22, 4241 BN Arkel
Postbus 359
3500 AJ Utrecht
T 030-2415761
E info@dier.nu
www.dier.nu
IBAN NL28 INGB 0000 0023 29
Epilepsiefonds

Epilepsiefonds
Het Epilepsiefonds draagt bij aan het beter begrijpen en behandelen van de aandoening epilepsie...


Contact
De Molen 35
3994 DA Houten
T 030-6344063
E info@epilepsiefonds.nl
www.epilepsie.nl
IBAN NL28 ABNA 0560 0182 07
KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij)

KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij)
De KNRM komt mensen in nood op het water te hulp. Staat dag en nacht klaar met 1...


Contact
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
Postbus 434
1970 AK IJmuiden
T 0255-548454
E info@knrm.nl
www.knrm.nl
IBAN NL27 RABO 0373 5461 81
Light for the World

Light for the World
Is een ontwikkelingsorganisatie die wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan...


Contact
Vendelier 13
3905 PB Veenendaal
T 0318-586358
E info@lightfortheworld.nl
www.lightfortheworld.nl
IBAN NL10 INGB 0000 0001 31
MAF Nederland

MAF Nederland


Contact
Postbus 7
7390 AA Twello
T 055-7410017
E info@maf.nl
www.maf.nl
IBAN NL40 ABNA 0558 3458 08
Natuurmonumenten

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen,...


Contact
Noordereinde 60, 1243 JJ ’s-Graveland
Postbus 9955
1243 ZS ’s-Graveland
T 035-6559911
www.natuurmonumenten.nl
IBAN NL69 INGB 0000 0099 33 t.n.v. Natuurmonumenten te ‘s-Graveland
SEA Shepherd

SEA Shepherd


Contact
Alexander Boersstraat 52
1071 KZ Amsterdam
E info@seashepherd.nl
www.seashepherd.nl
IBAN NL47 TRIO 0198 5308 38
Simavi

Simavi
Simavi zet zich wereldwijd in voor een goede gezondheid voor iedereen. Wij zorgen...


Contact
Naritaweg 135
1043 BS Amsterdam
T 088-3131500
E info@simavi.nl
www.simavi.nl
IBAN NL37 ABNA 0561 2351 04
Stichting Blindenhulp

Stichting Blindenhulp


Contact
Vliegenvangerlaan 16
2566 RN s-Gravenhage
T 070-3683966
E info@blindenhulp.nl
www.blindenhulp.nl
IBAN NL10 ABNA 0472 9814 98
Stichting ParkinsonFonds

Stichting ParkinsonFonds
In Nederland lijden ruim 55.000 patiënten aan Parkinson: een progressieve ziekte...


Contact
Hoofdweg 667A
2131 BB Hoofddorp
T 023 - 554 07 55
E info@parkinsonfonds.nl
www.parkinsonfonds.nl
IBAN NL10 ABNA 0504 2015 30



Diabetes Fonds
Diabetes Fonds
Een lang en gezond leven willen we allemaal, maar is niet vanzelfsprekend voor de 1 miljoen Nederlanders met diabetes. De ziekte leidt tot allerlei ernstige lichamelijke problemen. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom pakken we diabetes aan via onderzoek naar betere behandelingen en uiteindelijk genezing.

Steun ons Uw bijdrage heeft zin! Met uw steun werkt het Diabetes Fonds aan een gezond leven zonder diabetes. Iedere gift is welkom, eenmalig of structureel! Voor meer informatie kunt u via onderstaande gegevens met ons contact opnemen.
Alvast hartelijk bedankt!

Contact
Stationsplein 139
3818 LE Amersfoort
E c.beemer@diabetesfonds.nl
www.diabetesfonds.nl
IBAN NL58 INGB 0000 0057 66
Dierenlot
Dierenlot
DierenLot biedt hulp aan kleine en middelgrote dierenhulporganisaties. Met steun op gebied van voer, medicijnen, hulpmaterialen of bijvoorbeeld nieuwe dierenambulances. Inmiddels rijden er hier al ruim 100 van rond in Nederland. Deze hulp is mogelijk door de steun van donateurs. Ook in de toekomst is hulp aan dieren in nood onmisbaar. Misschien denkt u na over uw nalatenschap en wilt u meehelpen om later, als u er niet meer bent, ook hulp mogelijk te maken. Als u DierenLot opneemt in uw testament dan is dit een heel belangrijke bijdrage, nu en in de toekomst, aan ieder dier die dit nodig heeft. Kijk op www.dier.nu

Contact
Dam 20-22, 4241 BN Arkel
Postbus 359
3500 AJ Utrecht
T 030-2415761
E info@dier.nu
www.dier.nu
IBAN NL28 INGB 0000 0023 29
Epilepsiefonds
Epilepsiefonds
Het Epilepsiefonds draagt bij aan het beter begrijpen en behandelen van de aandoening epilepsie. We werken mee aan een betere zorg en een beter leven voor mensen met epilepsie. Zo investeren we in wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan een vollediger beeld van de aandoening en genezing dichterbij brengt. Verder geven we voorlichting op maat over epilepsie aan mensen met epilepsie en hun directe omgeving. En we verlenen financiële hulp aan mensen met epilepsie die als gevolg van hun aandoening voor extra uitgaven komen te staan. Voor mensen met epilepsie die niet zonder begeleiding met vakantie kunnen organiseren we speciale vakantiereizen.

Contact
De Molen 35
3994 DA Houten
T 030-6344063
E info@epilepsiefonds.nl
www.epilepsie.nl
IBAN NL28 ABNA 0560 0182 07
Hartpatiënten Nederland
Hartpatiënten Nederland

Contact
Postbus 1002
6040 KA Roermond
T 0475-317 272
E roermond@hartpatienten.nl
www.hartpatienten.nl
IBAN NL35 INGB 0000 5940 00
KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij)
KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij)
De KNRM komt mensen in nood op het water te hulp. Staat dag en nacht klaar met 1.300 vrijwilligers. Vaart met 75 reddingboten ongeveer 2.000 keer per jaar uit voor noodmeldingen. Redt meer dan 3.000 mensen per jaar. Wordt in stand gehouden door vrijwillige bijdragen: donaties, schenkingen en nalatenschappen. Ontvangt geen subsidie. Verricht hulpverleningen kosteloos. De KNRM redt het niet zonder u. Help ons redden: www.knrm.nl.

Contact
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
Postbus 434
1970 AK IJmuiden
T 0255-548454
E info@knrm.nl
www.knrm.nl
IBAN NL27 RABO 0373 5461 81
LANDSCHAP NOORD-HOLLAND
LANDSCHAP NOORD-HOLLAND
Doelgroep: natuurliefhebbers

Contact
Postbus 2222
1850 AE Heiloo
T 088-006 4400
E info@landschapnoordholland.nl
www.landschapnoordholland.nl/help-mee
NL28 RABO 0119 1395 10
Leger des Heils
Leger des Heils
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Contact
Spoordreef 10, Almere
Postbus 3006
1300 EH Almere
T 036-5398111
E info@legerdesheils.nl en/of nalaten@legerdesheils.nl
donateursportal.legerdesheils.nl
IBAN NL72 RABO 0707 0701 71
Light for the World
Light for the World
Is een ontwikkelingsorganisatie die wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap.

Contact
Vendelier 13
3905 PB Veenendaal
T 0318-586358
E info@lightfortheworld.nl
www.lightfortheworld.nl
IBAN NL10 INGB 0000 0001 31
MAF Nederland
MAF Nederland

Contact
Postbus 7
7390 AA Twello
T 055-7410017
E info@maf.nl
www.maf.nl
IBAN NL40 ABNA 0558 3458 08
Mensen met een Missie is een katholieke ontwikkelingsorganisatie.
Mensen met een Missie is een katholieke ontwikkelingsorganisatie.
Al ruim 80 jaar steunen wij gedreven mensen die onrecht en buitensluiting aanpakken in hun lokale gemeenschap.
We doen dit samen met onze partnerorganisaties in zestien landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
We geloven daarbij in de verbindende kracht van religie. Speerpunten in ons werk zijn het strijden voor gelijkwaardigheid, begeleiding van slachtoffers, het stimuleren van samenwerking tussen religies en het versterken van de lokale gemeenschap.

Contact
Postbus 16442
2500 BK Den Haag
T 070–3136731
E juliemingeli@mensenmeteenmissie.nl
www.mensenmeteenmissie.nl
IBAN NL61 RABO 0334 0565 78 t.n.v. Mensen met een Missie
Nationaal MS Fonds
Nationaal MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds helpt mensen met Multiple Sclerose verder door te investeren in voorlichting, ondersteuning en onderzoek. Het doel is de wereld van mensen met MS in beweging houden. Voor een beter leven met MS nu en een wereld zonder MS in de toekomst. Het Nationaal MS Fonds is een belangrijke activator voor mensen met MS, hun omgeving, zorgverleners en onderzoekers. We werken op internationaal niveau samen met professionals die dezelfde visie delen om de doelstellingen te realiseren.

Contact
Mathenesserlaan 378
3023 HB Rotterdam
T 010-5919839
E info@nationaalmsfonds.nl
www.nationaalmsfonds.nl
IBAN NL23 RABO 0336 2728 39
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om in de natuur iets geweldigs te beleven. Dat doen we omdat de natuur bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Overal in Nederland. Voor iedereen. Die natuur stellen we veilig tot in de eeuwigheid door natuur aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken voor iedereen.

Contact
Noordereinde 60, 1243 JJ ’s-Graveland
Postbus 9955
1243 ZS ’s-Graveland
T 035-6559911
www.natuurmonumenten.nl
IBAN NL69 INGB 0000 0099 33 t.n.v. Natuurmonumenten te ‘s-Graveland
Prins Bernhard Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd.

Als inspirator van het hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds aan particulieren, stichtingen en bedrijven een onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Kijk op www.cultuurfonds.nl en ontdek de vele vormen van geven en nalaten.

Contact
Herengracht 476 Amsterdam
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
T 020-5206130
E info@cultuurfonds.nl
www.cultuurfonds.nl
IBAN NL32 INGB 0000 3333 18
SEA Shepherd
SEA Shepherd

Contact
Alexander Boersstraat 52
1071 KZ Amsterdam
E info@seashepherd.nl
www.seashepherd.nl
IBAN NL47 TRIO 0198 5308 38
Simavi
Simavi
Simavi zet zich wereldwijd in voor een goede gezondheid voor iedereen. Wij zorgen ervoor dat kwetsbare mensen, vooral meisjes en vrouwen, in arme en minder welvarende landen in staat zijn een gezond leven te leiden.

Contact
Naritaweg 135
1043 BS Amsterdam
T 088-3131500
E info@simavi.nl
www.simavi.nl
IBAN NL37 ABNA 0561 2351 04
Stichting Aids Fonds - Stop Aids Now! - SOA Aids Nederland
Stichting Aids Fonds - Stop Aids Now! - SOA Aids Nederland
Wereldwijd leven bijna 37 miljoen mensen met hiv. Veelal jonge mensen, in de bloei van hun leven. Helaas is nog altijd geen geneesmiddel of vaccin tegen hiv. Wel zijn er levensreddende medicijnen. Maar meer dan de helft van de mensen met hiv heeft geen toegang tot deze hiv-remmers. Jaarlijks overlijden hierdoor nog steeds 1,2 miljoen mensen aan de gevolgen van aids.
Om de aidsepidemie een halt toe te roepen financieren het Aids Fonds & STOP AIDS NOW! wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, preventie, hulp, zorg en toegang tot behandeling. In Nederland en in landen waar dat het hardst nodig is.

Contact
Postbus 10845
1001 EV Amsterdam
T 020-6262669 (Nou
E nrietman@aidsfonds.nl
www.aidsfonds.nl/nalaten
IBAN NL37 INGB 0000 0089 57
STICHTING AMAZONE KINDEREN
STICHTING AMAZONE KINDEREN
De door armoede geteisterde bevolking van het geïsoleerde Boliviaanse Amazonegebied bestaat voornamelijk uit nakomelingen van oude indianenstammen. Stichting Amazone Kinderen, een kleine organisatie die groot werk verzet, onder- steunt al sinds 1994 deze kwetsbare bevolkingsgroep. Wij stimuleren de ontwikkeling en zelfredzaamheid door het onderwijs te verbeteren en toegankelijk te maken voor alle kinderen, door medische zorg te verlenen – ook in de verafgelegen jungledorpen – en door jongeren te begeleiden naar de volwassenheid.
Sinds de oprichting is een bijzonder persoonlijke band ontstaan tussen donateurs in Nederland en medewerkers ter plaatse. Wie kennismaakt met Stichting Amazone Kinderen blijft dikwijls voor het leven met de Amazonekinderen verbon- den!

Contact
Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer
T 079­3620703
E info@amazonekinderen.nl
www.amazonekinderen.nl
IBAN NL18 ABNA 0409 9238 85
Stichting Blindenhulp
Stichting Blindenhulp

Contact
Vliegenvangerlaan 16
2566 RN s-Gravenhage
T 070-3683966
E info@blindenhulp.nl
www.blindenhulp.nl
IBAN NL10 ABNA 0472 9814 98
Stichting Collectieve Israel Actie
Stichting Collectieve Israel Actie

Contact
Postbus 7858
1008 AB Amsterdam
T 020-6448429
E info@israelactie.nl
www.israelactie.nl
IBAN NL91 INGB 0000 7777 77
Stichting het Concertgebouw Fonds
Stichting het Concertgebouw Fonds

Contact
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam
T 020-5730465
E fonds@concertgebouw.nl
IBAN NL90 ABNA 0584 7414 21
Stichting Kinderen Kankervrij
Stichting Kinderen Kankervrij
Maak het verschil, schenk aan de toekomst.

Sinds mei 2013 heeft het Tom Voûte Fonds zich aangesloten bij KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij), om in de toekomst met nog meer inzet te kunnen strijden tegen kinderkanker.
Op dit moment geneest 75% van de kinderen met kanker. Dat is goed, maar niet goed genoeg. Ons doel is 95% genezing.
Dat is een ambitieus doel, maar ook een realistisch doel. Voorwaarde is wel dat er in de toekomst nog meer geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek. U kunt daarbij helpen door ons te steunen en op die manier het verschil te maken.

Met het financieren van wetenschappelijk onderzoek streven wij naar
• Verhoging van de genezingskans;
• Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk);
• Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).

Contact
Postbus 325
1180 AH Amstelveen
T 0900-4000888
E info@kika.nl
www.kika.nl
IBAN NL89 INGB 0000 0081 18
Stichting MS Research
Stichting MS Research
Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose financiert. Ook geeft zij voorlichting over MS en bevordert en streeft de Stichting naar een optimale MS-zorg.
Sinds de oprichting in 1980 is het structureel financieren van onderzoek het hoofddoel van de Stichting. Het kost € 50.000 per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten doen. In ruim 35 jaar heeft Stichting MS Research in totaal meer dan € 55 miljoen toegekend aan ruim 300 onderzoeksprojecten. Ook bieden wij programmasubsidies voor MS-centra die verbonden zijn aan universitair medische centra. MS-centra die in Nederland subsidie ontvangen zijn: het VUmc MS Centrum in Amsterdam, ErasMS in Rotterdam en MS Centrum Noord Nederland.
MS is letterlijk en figuurlijk een zenuwslopende ziekte die jonge mensen treft in de bloei van hun leven. Het is de meest invaliderende ziekte bij jong volwassenen.
De ziekte leidt tot klachten van diverse aard: uitval van spierfunctie’s, extreme vermoeidheid, slecht zicht en spraak, maar ook cognitie en geheugen problemen.

Contact
Postbus 200
2250 AE Voorschoten
www.msresearch.nl
IBAN NL36 INGB 0004 9417 16
Stichting Nederlands Comité Unicef
Stichting Nederlands Comité Unicef
UNICEF laat kinderen kind zijn

Alle kinderen hebben onderwijs en zorg nodig. Ze moeten worden beschermd tegen geweld, uitbuiting en misbruik. En in noodsituaties moeten zij als eersten hulp krijgen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk krijgen lang niet alle kinderen waar ze recht op hebben. Gelukkig helpt UNICEF hen. Onder alle omstandigheden, zonder onderscheid en in meer dan 190 landen. We geven hen een toekomst en laten hen gewoon kind zijn, met zo min mogelijk zorgen en zoveel mogelijk kansen. UNICEF – Voor ieder kind.

Contact
Bezuidenhoutseweg 74
2594 AW Den Haag
T 088-4449650
E nalaten@unicef.nl
www.unicef.nl/nalaten
IBAN NL86 INGB 0000 0001 21
Stichting ParkinsonFonds
Stichting ParkinsonFonds
In Nederland lijden ruim 55.000 patiënten aan Parkinson: een progressieve ziekte met ingrijpende gevolgen. Patiënten raken de controle over hun lichaam kwijt en daarmee hun zelfstandigheid. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is de enige manier om Parkinson in de toekomst te voorkomen of te genezen.

Stichting ParkinsonFonds financiert daarom zonder subsidie maar met steun van donateurs baanbrekend onderzoek van vooraanstaande medici en wetenschappers: waardevolle studies waardoor een remedie steeds dichterbij komt.

Contact
Hoofdweg 667A
2131 BB Hoofddorp
T 023 - 554 07 55
E info@parkinsonfonds.nl
www.parkinsonfonds.nl
IBAN NL10 ABNA 0504 2015 30
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF geeft vluchtelingen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Het UAF begeleidt hen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.
Zo kunnen vluchtelingen in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Contact
Wilhelminapark 38 Utrecht
Postbus 14300
3508 SK Utrecht
T 030-2520835
E info@uaf.nl
IBAN NL41 INGB 0000 0763 00
STICHTING VREDESBEWEGING PAX NEDERLAND
STICHTING VREDESBEWEGING PAX NEDERLAND
Vrede. Wie durft?
PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede.
PAX werkt aan vrede in con ictgebieden vanuit de kernwaarden menselijke waardigheid en solidariteit met vredesacti- visten en slachtoffers van oorlogsgeweld. Bij het voorkomen en oplossen van gewapende con icten staat voor ons het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop. We ontwikkelen en ondersteunen lokale vredesinitiatieven in con ictgebie- den, zodat duurzame vrede van de grond af wordt opgebouwd.
PAX is een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. In 2006 zijn de twee organisaties samengegaan en vanaf 2014 is de naam van de organisatie veranderd in PAX.


Contact
Sint Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht
T 030-­2333346
E info@paxvoorvrede.nl
www.paxvoorvrede.nl
IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00
Stichting Zwerfdier
Stichting Zwerfdier
Stichting Zwerfdier is een algemeen maatschappelijke belangenorganisatie die zich bezighoudt met het opvangen en verzorgen van zwerfkatten binnen de regio Alkmaar. Wij proberen deze dieren geschikt te maken voor herplaatsing en een permanent onderdak voor ze te vinden bij welmenende liefhebbers. Naast de opvang van zwerfkatten worden er (als er opnameruimte beschikbaar is) ook afstandskatten opgenomen van eigenaren die bijvoorbeeld allergisch blijken te zijn of waarvan het baasje is overleden. Verder
registreren wij vermiste en gevonden dieren met de bedoeling het dier en de eigenaar te herenigen.
Wij krijgen geen structurele subsidie van de overheid dus wij moeten het doen met donaties en giften. Uw gift is daarom van harte welkom en goed besteed.

Contact
Klompenmakerstraat 38
1825 AG Alkmaar
T 072-5612482
E info@stichtingzwerfdier.nl
www.stichtingzwerfdier.nl
IBAN NL49 INGB 0002 6164 89
Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Contact
Leidseplein 33-2
1017 PS Amsterdam
T 020-3449595
E informatie@wkof.nl
www.wkof.nl
IBAN NL51 ABNA 0424 3563 09
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen bestrijdt armoede. Onze manier is uniek. We steunen bevlogen Nederlanders die in verre landen kleine projecten opzetten, samen met mensen ter plaatse. Wij helpen met kennis, ons netwerk en geld. Samen geven we particuliere projecten professionele daadkracht. Duurzaam en zichtbaar. Wilde Ganzen brengt uw bijdrage waar die nodig is: bij mensen die willen ontsnappen aan armoede.

Wilt u ook een verschil maken?
Met uw steun werkt Wilde Ganzen aan de bestrijding van armoede. Iedere gift is welkom.
Alvast hartelijk bedankt!

Contact
Heuvellaan 36
1217 JN Hilversum
T 035-6251030
E info@wildeganzen.nl
www.wildeganzen.nl
IBAN NL53 INGB 0000 0400 00
Zending over grenzen
Zending over grenzen
Ieder mens doet ertoe! Te veel levens in Oost-Europa zijn nog getekend door extreme armoede. Zending over Grenzen laat kansarme gezinnen, kinderen en ouderen merken dat ze er niet alleen voor staan in hun armoede en eenzaamheid.
Gesteund door sponsors, donateurs en vrijwilligers helpt de hulporganisatie deze mensen. Door ondermeer het aanbieden van vakopleidingen en zaaigoedprojecten, zoeken de lokale medewerkers en kerken samen met de mensen in nood naar een bestaan waarin zij niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf.

Helpt u mee?
Steun Zending over Grenzen met uw nalatenschap.
Kijk voor meer informatie op:
zendingovergrenzen.nl/nalatenschap.

Contact
Postbus 1222
1300 BE Almere
T 036 - 536 36 15
E info@zendingovergrenzen.nl
www.zendingovergrenzen.nl
IBAN NL56 INGB 0002 9625 56


Sdu Uitgever