Contact magazine Voor Nu en Later

Uitgever:
Sdu, Peter Frissen
Postbus 20025
2500 EA ’s-Gravenhage
E p.frissen@sdu.nl

Redactie:
Roel Smit
Hoeksjan Redactie en communicatie
Bovenkerkerweg 108
1188 XH Amstelveen
T 0297-531 772
M 06-5315 4722
E info@hoeksjan.nl

Advertentie-acquisitie:
Wendy Smits
T 070-3789503
E w.smits@sdu.nl
Sdu Uitgever