Magazine bestellen

Hoe kunt u het magazine gebruiken?
  • Opsturen naar een geselecteerde groep cliënten
  • Als leestafelexemplaar in de wachtruimte
  • Meegeven aan cliënten die uw kantoor bezoeken
Een greep uit de onderwerpen:
  • Nieuw: Online wegwijzer door duizenden goede doelen, de Geefwijzer
  • Wat blijft er aan de strijkstok hangen? En is dat erg?
  • Gul na de dood. Hebt u een goed doel in uw testament?
  • Klein en dapper: portret van vijf kleine goede doelen
  • Waar let u op? Over het selecteren van een goed doel bij schenken en nalaten
  • Bekende Nederlanders zijn Ambassadeur van een goed doel: interviews met Babette van Veen, Karin Bloemen en Kees van Lede

Bestel een exemplaar en klik hier.
Sdu Uitgever