Tarieven voor erf- en schenkbelasting 2019

Deel belaste
verkrijging
Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1a
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 - € 124.727 10% 18% 30%
€ 124.727en hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 650.913
Kinderen en kleinkinderen € 20.616
Kindeen met een handicap € 61.840
Ouders € 48.821
Overige partijen(geen ANBI of SBBI*) € 2.173
* ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling.

Vrijstelling schenkbelasting

Kinderen € 5.428 (jaarlijks)
Kinderen 18-40 jaar € 26.040 (eenmalig)
Kinderen 18-40 jaar € 54.246 (eenmalig als schenking wordt gebruikt voor studie)
Overige verkrijgers € 2.173 (jaarlijks)
Verkrijgers 18-40 jaar als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning € 102.010


Sdu Uitgever