Voor goede doelen

Image1

Waarom treedt het Leger des Heils soms op als executeur


Mensen kunnen het Leger des Heils in hun testament benoemen als executeur. Het Leger zorgt dan namens de erfgenamen voor de volledige afwikkeling van de nalatenschap. Waarom dit aanbod, vroegen we aan Will van Heugten, operationeel directeur Fondsenwerving en Marketing. En is er geen risico dat het Leger des Heils in allerlei complexe situaties verstrikt raakt??

Is het aanbod executeur te zijn puur ontzorging of is het ook om te voorkomen dat (delen van) nalatenschappen weglopen?
‘Het aanbod om executeur te willen zijn, komt voort uit de gedachte van ontzorging, zeker niet omdat er iets van nalatenschappen wegliep. Het aanbod is ontstaan omdat relaties, met wie wij bij leven contact hadden, die wens uitten. In de loop der jaren heeft zich dat steeds verder uitgebreid en inmiddels hebben we ook de benodigde kennis in huis. De vraag van relaties is vooral ontstaan omdat mensen zekerheid willen hebben dat het testament ook wordt uitgevoerd als bedoeld. Dat geeft mensen rust. De indruk kan ontstaan dat het Leger des Heils altijd executeur is, dat is zeker niet zo, in het merendeel van de dossiers zijn wij geen executeur. Bij zeer complexe nalatenschappen huren wij soms specialisten in, bij capaciteitsgebrek besteden we ook wel uit. Neemt niet weg dat we dan wel formeel verantwoordelijk blijven voor de juiste afwikkeling.’

Wat zijn de voordelen voor het Leger des Heils?
‘De afwikkeling gaat sneller – zeker als het Leger enig erfgenaam is – en is goedkoper, waardoor er meer overblijft voor onze doelstelling; hulpverlening aan mensen in nood.’

Wat zijn de nadelen?
‘Er zijn geen echte nadelen. Hooguit dat de vereiste kennis en capaciteit beschikbaar moet zijn. Die kennis is in de loop der jaren vergaard en middels opleidingen aangevuld, de capaciteit is bovendien in de loop der jaren aangepast. Bij lastige vraagstukken hebben wij daarnaast een netwerk van specialisten die wij kunnen inschakelen of advies kunnen vragen.’

Wat als erfgenamen tegenstribbelen? Hoe ga je daarmee om?
‘Bij de keuze om een executeurschap wel of niet te doen, spelen meerdere factoren een rol, zoals capaciteit, complexiteit en ook of we op basis van de beschikbare informatie verwachten of er bij de afwikkeling problemen ontstaan. Vooral als we het idee hebben dat het testament aanleiding kan zijn voor veel discussie , besteden we liever uit. Meestal is het Leger dan zelf ook erfgenaam; de combinatie met het executeurschap is dan niet handig. Dat laten we dan liever doen door een neutrale buitenstaander.’

Als er sprake is van onterfde kinderen, speurt u die dan actief op?
‘De zoektocht naar onterfde kinderen is een lastig vraagstuk. Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Een erflater onterft niet zomaar, maar we weten uit ervaring ook dat dat vaak slechts één kant van het verhaal is. Als de erflater bij leven uitdrukkelijk verlangt dat de onterfde kinderen niet worden geïnformeerd, doen wij dat ook niet. Ook niet als we weten waar we ze kunnen vinden. In andere gevallen gaan we meestal niet actief op zoek en wachten we af wat er gebeurt. Als onterfde kinderen zich uiteindelijk binnen vijf jaar melden en formeel hun legitieme portie opeisen, dan wordt die uiteraard uitgekeerd.’

Brengt u geld in rekening?
‘Niet als het Leger des Heils enig erfgenaam is. Zijn er meer erfgenamen – vaak goede doelen – dan kunnen wij ook afwikkelen. We rekenen daarvoor een vergoeding. De andere erfgenamen moeten hiermee wel akkoord gaan, anders doen wij het niet en wordt het uitbesteed. Onze ervaring is dat collega-goede doelen meestal akkoord gaan, omdat ze weten dat wij de kennis en kunde hebben om het goed en transparant af te wikkelen.’

Wat bespreekt u over het executeurschap in een gesprek met iemand die wil nalaten aan het Leger?
‘Een gesprek met een nieuwe relatie gaat altijd over zijn wensen. Wij helpen mensen om hun wensen en gedachten te ordenen, zeggen we altijd. Vanwege onze praktische kennis van wet- en regelgeving kunnen wij vaak al zeggen wat volgens de wet wel en niet kan. Uiteindelijk moet de relatie de wensen zelf laten vastleggen in een testament bij een notaris naar eigen keuze.’ ‘Wij adviseren altijd om in het testament een executeur te benoemen, zodat dat maar duidelijk is. Hiervoor kunnen mensen kiezen wie ze willen, maar ze moeten er wel over nadenken en niet automatisch een familielid benoemen van een vergelijkbare leeftijd. Uiteraard noemen wij het Leger ook als optie, maar dat is zeker geen verplichting. In alle gevallen adviseren wij om de beoogde executeur vooraf te informeren over de keuze en te vragen of deze het executeurschap kan en wil aanvaarden.’ ‘In de gesprekken leggen we ook uit dat het afwikkelen van een nalatenschap niet gratis is. Dat mensen moeten rekenen met een bedrag tussen 10.000 en 15.000 euro, inclusief de uitvaart. Dat geld moet er wel zijn, inclusief de mogelijke uitvaartpolis. Zijn er onvoldoende middelen, dan kunnen wij een benoeming niet accepteren. Mensen vinden dat moeilijk en uiteraard niet leuk. Maar uiteindelijk begrijpt iedereen wel dat het niet voor de hand ligt dat wij als Leger eigen geld meebrengen of investeren in de afwikkeling van een nalatenschap. Het gaat tenslotte om geld van donateurs die dat met een andere bedoeling hebben gegeven.’

Op de website van het Leger des Heils is nadere informatie te vinden voor wie iets wil nalaten aan deze organisatie.

Lees ook het uitgebreide artikel over mogelijke dillema’s van de rol van executeur voor goede doelen.

Sdu Uitgever